Vurdering og konklusjon av argumentasjonen

En vurdering og konklusjon av argumentasjonen i en tekst handler ikke om hvorvidt synspunktene og argumenter er riktige eller gale, men om argumentasjonen er:

 • sterk eller svak
 • godt eller dårligt underbygget 
 • holdbar eller uholdbar
 • pålitelig eller upålitelig
 • effektiv eller ineffektiv
 • klar eller uklar
 • målrettet eller ufokusert
 • vellykket eller mislykket

Man kan vurdere argumentasjonen i en tekst ut fra to kriterier:

 1. I hvilken grad er argumentasjonen godt underbygget, holdbar og pålitelig? 
  Det vil si at argumentasjonen underbygger synspunktene på en fornuftig og relevant måte.
 2. I hvilken grad er argumentasjonen effektiv og slagkraftig? 
  Det vil si at argumentasjonen overbeviser mottakerne om synspunktene på en virkningsfull og målrettet måte.

NB: Den sterkeste argumentasjonen er den som både er velbegrunnet og pålitelig og effektiv og slagkraftig. Argumentasjonen kan godt være holdbar og pålitelig uten at den er særlig effektiv. På den...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn