Vurdering og konklusjon av argumentasjonen

En vurdering og konklusjon av argumentasjonen i en tekst handler ikke om hvorvidt synspunktene og argumenter er riktige eller gale, men om argumentasjonen er:

  • sterk eller svak
  • godt eller dårligt underbygget 
  • holdbar eller uholdbar
  • pålitelig eller upålitelig
  • effektiv eller ineffektiv...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn