Tillegg: Retoriske begreper

Avsenderen kan få større gjennomslagskraft for sine synspunkter ved å bruke ulike retoriske virkemidler. I retorikken kalles slike virkemidler troper og figurer. Troper og figurer er uttrykksmåter som avviker fra det vanlige dagligspråket vårt. 

Her får du en fyldig oversikt over de viktigste...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn