Samspill mellom etos, patos og logos

En tekst inneholder vanligvis alle appellformene, og det trekker opp på karakterskalaen hvis du i analysen din kan vise hvordan etos, logos og patos spiller sammen i teksten. Dette gjør som regel argumentasjonen sterkere, og den virker dermed mer effektivt på mottakeren.

Flere appellformer på spill til samme tid

Flere appellformer kan være på spill i ett og samme argument. Dette kan være en effektiv måte å overbevise mottakeren på. 

Eksempel
”I løpet av mine tjue år som lærer i grunnskolen har jeg aldri opplevd noe som kan ødelegge et barns selvbilde og livsglede så effektivt som mobbing. Siden barn ikke selv er i stand til å overskue konsekvensene av sine handlinger, må vi voksne - både lærere og foreldre - stå sammen om en helhjertet innsats mot all form for mobbing.”

I dette eksemplet appelleres det både til etos, logos og patos: 

  • Avsenderen skaper troverdighet om seg selv og sine syn...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn