Leserhenvendelse og retoriske spørsmål

Noen avsendere henvender seg direkte til mottakeren for på den måten å fange oppmerksomheten.

Leserhenvendelse er f.eks.:

  • Direkte tiltale til mottakeren gjennom ”du”, ”deg”, ”vi” osv.
  • Å stille spørsmål i teksten som mottakeren må ta stilling til.

Leserhenvendelse kan ha følgende virkninger:

  • Avsenderen skaper interesse for emnet, synspunktene og argumentene.
  • Avsenderen skaper identifikasjon mellom seg selv og mottakeren eller mellom egne synspunkter og mottakerens synspunkter.
  • Involverer leseren i teksten slik at han/hun må ta stilling til synspunkter eller emner. 

Retoriske spørsmål

Retorisk...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn