Den retoriske situasjonen: Kairos

En retorisk analyse bør begynne med en redegjørelse for den retoriske situasjonen. I retorikken kalles dette kairos. Til grunn for den retoriske situasjon er et problem som avsenderen forsøker å løse gjennom å skrive en artikkel, et kåseri eller essay, holde en tale eller en appell for en bestemt målgruppe. 

En tekst inngår alltid i en sammenheng eller er del av en kontekst. Når du redegjør for den retoriske situasjonen, skal du vise hvilke sammenhenger nettopp denne teksten inngår i. Kairos er ofte avgjørende for hvilket medium avsenderen velger å publisere teksten sin i, hvilken målgruppe han/hun velger...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn