Appellformene

Hva er appellformene?

Retorikk handler om å overbevise og påvirke mottakeren, og i en retorisk analyse er det din oppgave å vise hvordan teksten forsøker å overbevise mottakerne. De retoriske appellformene etos, logos og patos egner seg godt når du skal analysere hvordan avsenderen henvender seg og forsøker å overbevise mottakerne. Avsenderen kan forsøke å overbevise mottakeren på tre måter:

  • Ved å henvende seg til mottakernes fornuft og evne til å innse noe bestemt. Dette kalles appell til logos.
  • Ved å spille på mottakernes følelser og på den måten overbevise om at han/hun har rett i sine synspunkter. Dette kalles appell til patos.
  • Ved å få mottakerens tillit, og på den måten skape troverdighet også rundt sine synspunkter og argumenter. Dette kalles appell til etos.

NB: Det er viktig å være oppmerksom på at avsenderen som regel ikke bruker appell-formerne etos, patos og logos bevisst. Dette er noe vi skal analysere oss frem til. Etos, logos og patos er norskfaglige begreper som vi bruker når vi analyserer en tekst. Forholdet mellom avsenderens tekst og vårt analysearbeid kan settes opp slik:

  • Avsenderen bruker formuleringer, språklige virkemidler og argumenter i teksten sin.
  • Vi analyserer disse formuleringene, virkemidlene og argumentene som måter å appellere til og overbevise mottakeren på. Dette kan skje gjennom appell til etos, logos og/eller patos.

Hvordan bruke appellformene i den retoriske analysen

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn