Retorisk analyse

Når du skriver argumentasjonsanalyse i norskfaget, blir du ofte bedt om å bruke begreper fra retorikken. Andre ganger står det eksplisitt i oppgaveformuleringen at du skal skrive en retorisk analyse. Du skal bruke oppskriften på argumentasjonsanalyse som er gitt ovenfor også i slike tilfeller. I tillegg bør du vise at du kan bruke retoriske fagbegreper for å komme enda dypere inn i teksten du analyserer. 

I avsnittene under får du en grundig innføring i de viktigste retoriske begrepene. Du får også eksempler på gode måter å flette inn fagspråk i teksten din på. Dette er noe som teller mye når helheten på teksten din skal vurderes. Når du bygger opp en retorisk analyse, egner modellen som er skissert i avsnittet ”Oppbygning av argumentasjonsanalysen” seg godt. 

NB: Bruk av korrekt og klart fagspråk kan være med på å trekke karakteren din opp. Men husk at det er viktigere at du forstår begrepene enn at du bruker mange fagtermer.

 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn