Patos-appell

Appell til patos betyr at det på én eller annen måte appelleres til mottakerens følelser. Avsenderen forsøker å overbevise mottakeren ved å vekke bestemte stemninger eller følelser. Dette kan være en ytterst effektiv (men også manipulerende) måte å argumentere på. Følelsene våre har nemlig ofte en større innflytelse på oss enn fornuften. Appell til patos er særlig effektivt hvis mottakerne ikke forholder seg kritisk til avsenderens måte å argumentere på. Her viser vi noen typiske eksempler på hvordan avsenderen kan appellere til patos.

Å spille på negative følelser: Frykt, samvittighet el. lign.

I noen tekster henvender a...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn