Logos-appell

Appell til logos betyr at avsenderen henvender seg til mottakerens fornuft gjennom et saklig innhold, rasjonelle argumenter og klare resonnementer. Avsenderen ønsker altså at mottakeren skal innse riktigheten av synspunktet eller budskapet. Denne appellformen regnes som den mest saklige og pålitelige fordi den ikke spiller på følelser eller på avsenderens egen person, men holder seg til saken. Ikke alle logos-argumenter er riktignok like gode eller sanne, men de fleste argumenterende tekster benytter seg av en sterk appell til logos. Her viser vi noen typiske måter som avsenderen kan appellere til logos på.

Årsak og virkning

Å v...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn