Hvordan lager du en god argumentasjonsanalyse?

Når man skriver en argumentasjonsanalyse eller en retorisk analyse, er det lett å gjøre den feilen at man bare peker på appellformene (etos, logos og patos). Dette fører sjelden til en god analyse, selv om de retoriske begrepene kan være nyttige redskaper når du analyserer. 

For å unngå denne feilen er det viktig at du tar utgangspunkt i teksten og undersøker de konkrete synspunktene, argumentene og virkemidlene. Les teksten grundig og vær sikker på at du har forstått den! Når du har funnet de sentrale argumentene og virkemidlene, kan du bruke de teoretiske begrepene d...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn