Generell modell for argumentasjonsanalyse

Denne analysemodellen tar for seg argumentasjonsanalyse på en generell måte. Det betyr at den ikke viser deg en bestemt metode, men undersøker de generelle virkemidlene og særtrekkene ved argumentasjonen i en tekst. Denne analysemodellen kommer inn på følgende momenter:

  • Avsender og målgruppe
  • Åpen og skjult argumentasjon
  • Nyansert eller ensidig argumentasjon
  • Bruk av eksempler
  • Språklige virkemidler
  • Retoriske virkemidler
  • Analyse av argumentasjonens oppbygning
  • Vurdering og konklusjon av argumentasjonen

Avsender og målgruppe

Det er viktig å undersøke forholdet mellom avsenderen og mottakeren og hvordan avsenderen appellerer til målgruppen. Det vi si at du skal undersøke hvordan avsenderen argumenterer for synspunktene sine for å nå frem til målgruppen han/hun vil påvirke. 

NB: Forholdet mellom avsender og målgruppe er mest interessant å undersøke i tilfeller der det er en bestemt definert målgruppe som avsenderen appellerer til....

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn