Etos-appell

Å appellere til etos vil si at avsenderen bygger opp tillit til seg selv som person og sine synspunkter. Appellen til etos gjør at avsenderen ser troverdig ut i mottakerens øyne. Mottakeren vil derfor være mer tilbøyelig til å gi avsenderen rett i sine synspunkter/budskap/ argumenter. 

Denne måten å overbevise mottakerne på brukes ofte i argumenterende tekster. Her viser vi deg en rekke typiske måter å appellere til etos på.

Etos-appell som bygger opp tillit og troverdighet om avsenderen

Avsenderens status

Avsenderen kan fremstå som troverdig ved å spille på sin egen status eller posisjon, f.eks. yrke eller tittel.

Eksempel:
”Som lærer ved universitet, er jeg bekymret for de unges utvikling…”

Avsenderens intellektuelle evner

Avsenderen kan bygge opp troverdigh...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn