Åpen og skjult argumentasjon

Det er viktig å undersøke om argumentasjonen er åpen eller skjult. Ved åpen argumentasjon er det tydelig hvordan avsenderen forsøker å overbevise mottakeren. Ved skjult argumentasjon kommer det ikke direkte til uttrykk hvordan avsenderen forsøker å overtale mottakeren.

-    Den åpne argumentasjonen er som regel den mest pålitelige og holdbare formen for argumentasjon fordi den underbygger synspunktene på en klar og direkte måte.

-    Den skjulte argumentasjonen er som regel mindre pålitelig og holdbar fordi den forsøker å overbevise mottakeren på en mer skjult og indirekte måte. Til gjengjeld er den ofte effektiv fordi det spilles på mottakerens følelser. 

Åpen argumentasjon 

Denne formen for argumentasjon er gjerne tydelig i teksten. Avsenderen viser åpent hvordan han/hun forsøker å overbevise mottakeren. Argumentene er tydelige i teksten, og det er lett for mottakeren å få innsyn i dem. En god analyse av åpen argumentasjon går ut på å vise hvordan det argumenteres, samt å analysere og vurdere om synspunktene underbygges med logiske, sammenhengende og holdbare argumenter. 

Eksempel på åpen argumentasjon: 
”Det er viktig å slå hardt ned på mobbing i skolen for de ydmykelser man opplever som barn, setter spor langt inn i livet og gir i visse tilfeller arr på sjelen som aldri forsvinner.” [Sammenlign med eksemplet på skjult argumentasjon].

Her er argumentene tydelige. Det er også avsenderens hensikt at mottakeren skal få fullt innsyn i og forstå argumentasjonen.

I tekster med åpen argumentasjon kan du overveie følgende: 

  • Hva er den overordnete hensikten med argumentasjonen? Hva vil avsenderen overbevise mottakeren om?
  • Hvilke eksempler og kilder har avsenderen brukt i sin argumentasjon? Er det egne erfaringer, fakta, undersøkelser el. lign.?)
  • Underbygger argumentene synspunktene/påstanden på en holdbar og...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn