Apartheid

I denne veiledningen kan du få hjelp til å arbeide med emnet apartheid. Veiledningen er primært rettet mot engelskfaget, men kan også være relevant for arbeidet ditt med dette emnet i for eksempel historie eller samfunnsfag. Veiledningen er utformet slik at den gir deg en god oversikt over apartheidtiden i Sør-Afrika. I tillegg får du forslag til konkrete kildetekster om emnet. Disse kan gi deg hjelp til å sette tingene i  perspektiv.

Veiledningen vår er skrevet på engelsk, men i ordlisten på neste side kan du finne norske oversettelser av noen av de mest sentrale begrepene som er nyttige å kjenne til i forhold til apartheid.

Oversikt

Fra omkring 1950 innførte regjeringen i Sør-Afrika en rekke lover som innførte tvungen oppdeling av mennesker fra forskjellige etniske grupper. Dette betydde i praksis at ikke-hvite sørafrikanere, dvs. et flertall av befolkningen, ble tvunget til å bo i separate områder og bruke separate offentlige institusjoner. Det ble til og med forbudt å gifte seg med eller å ha et forhold til mennesker med en annen etnisitet. Lovene hadde forferdelige menneskelige konsekvenser. Folk ble tvunget vekk fra hjemmene sine, og familier ble splittet opp.

Tross massiv motstand fra befolkningen og press fra det internasjonale samfunnet, var apartheid en realitet helt frem til 1991. Da gikk regjeringen endelig med på å begynne en prosess der styret gradvis ble avviklet og erstattet med et demokratisk system. Aktivistlederen Nelson Mandelas arbeid hadde stor betydning for denne utviklingen. Som formann for partiet ANC (African National Congress) var han med på å legge planer for den nye regjeringen i samarbeid med daværende president F.W. de Klerk. I 1994 ble Mandela valgt som første president i det frie Sør-Afrika.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Apartheid

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.