Hellas og Romerriket

Her går vi i dybden med en sammenligning av antikkens Hellas og Romerriket. Vi har særlig fokus på samfunnsforhold. Se også: Sammenligning av Athen og Roma. …

...

Likheter

Her ser vi nærmere på likhetene mellom Hellas og Romerriket i antikken.

Avansert samfunnsform og sivilisasjon

Hellas og Romerriket er to av de største sivilisasjonene i Europas historie. Begge hadde høyt utviklede samfunn og kulturer. De politiske systemene var avanserte og lignet hverandre på noen måter, når vi sammenligner den romerske republikken med demokratiet i Athen.

Handelslivet blomstret i lange perioder og var understøttet med havne, torg og handelsplasser. Militæret hadde en sentral plass i begge sivilisasjonene, hvor det ofte var krig, og hvor borgerne i utgangspunktet utgjorde kjernen i de slagkraftige hærene. Å ha status som borger var av stor betydning i begge samfunn. Se også: Borgerrett og borgerideal i Athen og Roma.

I begge sivilisasjoner skjedde det, grovt sagt, et skift fra et samfunnsfokus til et individfokus. Dette fant sted i Hellas fra omkring år 400 f.Kr. og ned i hellenismens tid (323-30 f.Kr.). På 400-tallet f.Kr. la man enda vekt på polis-fellesskapet som det sentrale, mens man i hellenistisk tid i høyere grad betonet individet og dets egenskaper. Det ses f.eks. i dyrkelsen av individer som Alexander den store og Sokrates i hellenismen.

I Roma skjedde skiftet gradvis fra ca. år 1…

...

Forskjeller

Her ser vi nærmere på forskjellene mellom Hellas og Roma i antikken.

Politikk og styreformer

En grunnleggende forskjell var at Hellas besto av en lang rekke selvstendige polisstater, mens Roma skapte et enormt rike, et imperium. 

Hellas var et veldig dynamisk område med en sterk utvikling, full av konkurranse og konflikter mellom polisene. Romerriket krevde en kjempemessig politisk organisasjon for å holde riket samlet. Imperiet var inndelt i provinser med hver sin romerske stattholder som politisk leder, og det var ansatt et utall embetsmenn til å holde styr på lovg…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn