Sammenligning

Her får du hjelp til å sammenligne de antikke samfunn i Athen, Sparta og Romerriket. Du kan f.eks. få ideer til å lage en spøk-analyse. 

Vi gir hjelp til sammenligning av:

Utdrag

Her kan du lese et utdrag:

Sammenligning av Sparta og Athen

Sparta og Athen var de to sterkeste og mest betydningsfulle polisstatene i antikkens Hellas. Spartas maktområde var halvøyen Peloponnes, mens Athens kjerneområde var Attika (se kart). 

De var rivaler og på mange måter hverandres motsetninger. De hadde helt ulike måter å innrette samfunnet på, forskjellige politiske styreformer og kunne ikke enes om særlig mye. Sparta hadde en voldsomt sterk landhær, mens Athens største styrke lå i flåten og den økonomiske makten. 

De to polisene samarbeidet imidlertid i perserkrigene, da persene angrep Hellas i 499-479 f.Kr., og de viste stor samlet styrke ved å beseire perserne. Men ellers var de konkurrenter og utkjempet en voldsom krig i 431-404 f.Kr., kalt Peloponneskrigen. Den handlet både om makt og om hvilken samfunnsform som var best ...

[...]

Sosiale forhold og samfunnsgrupper i Athen og Roma

Når det gjelder de sosiale forholdene i antikkens Athen og Roma, var det noen overordnede likheter, men også forskjeller. Begge samfunn var delt inn i borgere med rettigheter og ikke-borgere, som sto utenfor innflytelse. Ikke-borgere var kvinner, tilflyttere og slaver.

Borgerrett og borgerideal

Det å være borger og ha borgerrett var av stor betydning i antikken, både i Athen og i Roma på republikkens tid. I begge stater var det bare menn som kunne være borgere, mens kvinner og slaver var utestengt.

For å oppnå borgerskap i Athen måtte man dessuten være jordeier, barn av borgere og i stand til å stille med egen militær utrustning. Disse kravene gjaldt også i Roma i dele av republikkens tid, men ble endret, etter hvert som romerne så fordelene i å gi borgerskap til en større del av imperiets befolkning. På den måten ble borgerretten løsnet fra det å være av romersk avstamning, og folk fra fremmede egner begynte å identifisere seg som romere og støtte riket.

Borgerens rettigheter inkluderte å stemme og tale i folkeforsamlingen, å stille til politiske poster og å føre saker ved retten. Dessuten medførte borgerskap respekt og anseelse. I realiteten ga borgerretten mer makt og større muligheter i ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn