Sammendrag

På denne side giver vi et sammendrag om antikkens Hellas og Roma.

Oversikt over antikken som periode

 • Antikken dekker Hellas’ historie i tiden ca. 800-30 f.Kr. og Romerrikets historie ca. 500 f.Kr.-500 e.Kr.
 • Utviklingen i Hellas:
  • 800-500 f.Kr: Polisstatenes fremvekst og koloniseringstid.
  • 500-323 f.Kr: Hellas’ storhetstid.
  • 323-31 f.Kr: Hellenismens tid.
 • Utviklingen i Romerriket:
  • 510-30 f.Kr: Republikkens tid.
  • 30 f.Kr.-476 e.kr: Keiserdømmets tid.
 • I antikken ble en stor del av grunnlaget for den vesteuropeiske kulturen og samfunnsformen lagt. Det gjelder innenfor:
  • Politikk og jus.
  • Filosofi og retorikk.
  • Litteratur og teater.
  • Arkitektur og kunst.

Hellas

Her følger et sammendrag om Hellas i antikken.

Historisk utvikling

Polisstatenes fremvekst og koloniseringstid (ca. 800-500 f.Kr.)
 • På 700-tallet f.Kr. vokste polisstaten frem som en ny samfunnsform ut over Hellas.
 • Polisstaten var:
  • En større by og landområdet rundt den.
  • En selvstendig bystat med eget politisk styre.
  • Kjennetegnet ved at alminnelige borgere hadde økonomisk og politisk innflytelse.
 • Årsaker til polisstatenes fremvekst og suksess var:
  • En oppblomstring av matvareproduksjon, handel og teknologi.
  • At vanlige borgere fikk større politisk makt, bl.a. fordi de utgjorde kjernen i hæren.
  • At grekerne utviklet et skriftspråk som gjorde det mulig å organisere et samfunn med lover og administrasjon.
 • I tiden 750-500 f.Kr. opprettet polisene mange kolonier i andre områder av Middelhavet, slik at gresk kultur ble spredd.
 • Årsakene til koloniseringen var antakelig befolkningstilvekst og mangel på landbruksjord.
Hellas’ storhetstid (ca. 500-323 f.Kr.)
 • I denne perioden opplevde grekerne store seire, men også nederlag.
 • I årene 499-479 f.Kr. utkjempet polisstatene en rekke kriger mot det mektige Perserriket, kjent som perserkrigene:
  • I 490 f.Kr. led perserne et overraskende
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn