Om denne nettboken

© 2023 Better Students ApS

Tittel: Antikken | Kompendium
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2023
Sist oppdatert: 01.05.2023
Antall sider: 93

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2023). Antikken | Kompendium. Hentet 2. oktober 2023 fra https://www.studienett.no/antikken

Litteratur

Hansen, A. B., Madsen, P. A., Roaldset, H., Sæther, E. (2021). Perspektiv. Historie Vg2 Vg3. Gyldendal Norsk Forlag.

Heum, T., Martinsen, K. D., Moum, T., Teige, O. (2020). Alle tiders historie. Fra de eldste tider til våre dager. Vg2-Vg3. Cappelen Damm.

Iddeng, J. W., Steen, T., Tvedt, K. A. (2023). Romerriket. I Store norske leksikon. https://snl.no/Romerriket

Libæk, I., Stenersen, Ø., Sveen, A., Aastad, S. A. (2013). Historie vg2-3. Ettbindsutgaven. Cappelen Damm.

Mæhle, I. B., Steen, T., Tvedt, K. A., Østby, E. (2023). Den greske antikken. I Store norske leksikon. https://snl.no/Den_greske_antikken