Samfunn

Polissamfunnets kjennetegn

I antikken var ikke Hellas en samlet enhet, men besto av mange hundre polissamfunn eller polisstater, som var selvstendige bystater. De lå i området som er det nåværende Hellas og den tyrkiske vestkysten. Allikevel oppfattet grekerne seg som ett folkeslag, fordi de hadde felles språk, religion og kultur (se også: Kultur i Hellas).

Fysiske kjennetegn

Polissamfunnet besto av en by (polis) med et stort omkringliggende landbruksområde. Hver polis var bygget opp rundt en fjellknaus, kalt en akropolis, som var lett å forsvare mot angrep. Et annet gjennomgående trekk var byens torg, agora, som alltid lå sentralt. Torget var sentrum for det sosiale livet og var både handelsplass, politisk forsamlingsplass og hjemsted for templer og offentlige bygninger.

Sosiale kjennetegn

Polisen var særlig kjennetegnet ved å være et fellesskap av borgere. Den typiske borgeren var bonde, men bodde i byen og hadde sine marker ute i landområdet. Der det tidligere hadde vært eliten og de rike som satt med all makt, fikk alminnelige borgere nå innflytelse og ble samfunnets omdreiningspunkt. 

Samfundet ble knyttet sammen av både å være et politisk, militært og kulturelt fellesskap. Borgerne avgjorde politiske spørsmål sammen, kjempet side om side i krig og utgjorde en enhet ved religiøse høytider og idrettsleker som f.eks. De olympiske leker. Når en borger vant førsteprisen i en konkurranse, ble det til ære for hele polisen. 

Retorikk, evnen til å tale overbevisende, ble viktig fordi det gjaldt å overbevise andre om ens politiske synspunkter. De mest veltalende hadde stor makt, og derfor kjempet borgerne om å...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn