Kultur

En viktig del av Hellas’ historiske arv handler om det rike kulturlivet. Gresk kultur nådde et høydepunkt i antikken under Athens gullalder på 400-tallet f.Kr. innenfor bl.a. filosofi, teater, arkitektur og skulpturkunst.

Kulturens sentrale betydning

De tingene vi i dag betegner som kultur, spilte en sentral rolle i antikken. Hellas var ikke en samlet nasjon, men besto av mange adskilte polisstater. Derfor var det den greske kulturen som var samlende og gjorde at grekerne følte seg som en enhet.

Deres felles språk, religion, myter, idrettsleker - og mye annet - gjorde dem til et samlet folk, som var forskjellig fra andre folkeslag. Grekerne hadde, som mange andre folk, en tendens til å hevde seg selv og se ned på ikke-grekere, som de kalte «barbarer».

Sider av kulturen i det antikke Hellas

Her ser vi på de mest fremtredende sidene av gresk kultur i antikken.

Mytologi og religion

Grunnlaget for kulturen var grekernes felles språk, deres mytologiske fortellinger og religion. Mytene fortalte om guder og helter fra gammel tid, og om hvordan verden henger sammen. Mytologien utgjorde fundamentet for grekernes verdensoppfattelse og deres religiøse forestillingsverden.

I sentrum av religionen var de 12 olympiske gudene, som ifølge grekerne bodde på fjellet Olympen i det nordlige Hellas. Gudene hadde mange menneskelige trekk og var langt fra perfekte vesener. Gudenes konge, Zeus, hadde f.eks. barn med mange forskjellige gudinner og kvinner.

Det viktigste helligstedet i Hellas var Orakele...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn