Demokratiet i Athen

Verdens første demokrati

Her forklarer vi om folkestyret i antikkens Athen, som har vært et avgjørende forbilde for nåtidens moderne demokratier.

Å la folket styre i fellesskap

Demokratiet i Athen ble innført kort før år 500 f.Kr. og var sannsynligvis det første av sitt slag i verden. I stedet for å la én mektig mann eller en liten elite lede, forsøkte athenerne seg på å la folket styre. Det er nettopp betydningen av demo-krati, demos betyr folk, og kratos betyr styre. På mange måter var det en suksess. Den demokratiske styreformen ble utbredt til andre poliser, og både økonomisk og kulturelt trivdes Athen i store deler av antikken.

Demokratiets grunnleggende prinsipp var at alle mannlige borgere i fellesskap diskuterte de politiske sakene og stemte om dem. Evnen til å tale overbevisende ble avgjørende, og derfor oppsto retorikken, talekunsten. De retoriske evnene hadde enorm betydning, fordi man måtte argumentere for sine holdninger og overbevise andre.

Den demokratiske praksisen med å debattere og finne nye løsninger smittet av på andre områder. Det gjorde athenerne nytenkende og nyskapende innenfor f.eks. filosofi, arkitektur, kunst og teater. 

Det skal også nevnes at ikke alle athenere var like begeistret for den demokratiske styreformen. Filosofen Platon mente f.eks. at demokrati førte til at dårlig kvalifiserte menn ledet staten. Den burde i stedet ledes av de best egnede, mente han.

Demokratiets opprinnelse

Demokratiet ble offisielt innført i 508 f.Kr., men i realiteten var fremveksten av styreformen en lengere prosess. På 600-tallet og første del av 500-tallet f.Kr. var Ath...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn