Antikken

Antikken er en sentral del av den europeiske historien. Den dekker over de store sivilisasjonene i Hellas og Romerriket i tiden ca. 800 f.Kr. til ca. 500 e.kr. Her ble en stor del av grunnlaget skapt for vesteuropeisk tenkning, vitenskap, politikk og kultur. Man arbeider typisk med dette emnet i Historie på vg2 og vg3.

I kompendiet vårt om antikken får du en grundig gjennomgang av den historiske utviklingen samt viten om samfunnsforhold og kulturliv i Hellas og Romerriket. Vi har også tidslinjer og en oversiktsside med sammendrag av kompendiets innhold.

I tillegg finner du sammenligninger av antikke samfunn og tema-sider om blant annet demokrati og kvinner.

Innhold:

Her kan du lese et utdrag av kompendiet:

Antikken dekker overordnet sett Hellas’ historie i tiden ca. 800-30 f.Kr. og Romerrikets historie ca. 500 f.Kr. - 500 e.Kr. Det var en sammenhengende historisk og kulturell periode på mer enn tusen år, som hadde sentrum i det østlige og sentrale Middelhavsområdet. Tidsperioden var kjennetegnet ved en høyt utviklet kultur og samfunnsform, når det gjelder bl.a. politikk, filosofi, litteratur, arkitektur og kunst.

Grekerne, og særlig den greske kulturen, var førende i det østlige Middelhavsområdet frem til omkring år 150 f.Kr., hvor Hellas og Makedonia ble erobret av romerne. Etter Alexander den stores erobring av Perserriket i 334-323 f.Kr., ble gresk kultur utbredt i et enormt område. Den blandet seg da med mellomøstlige kulturer og ble til hellenismen. Hellenismen var som kultur dominerende omtrent inntil den siste hellenistiske herskeren ble beseiret av romerne i år 30 f.Kr.

Romerne overtok reelt makten i Middelhavsområdet omkring år 150 f.Kr., og de opptok store deler av den greske og hellenistiske kulturen i sin egen kultur. Der var en glidende overgang mellom kulturene i perioden ca. 150 f.Kr - 150 e.Kr. I virkeligheten fløt gresk, hellenistisk og romersk kultur sammen til en enhet.

Man kan snakke om gresk-romersk kultur som samlet kulturbegrep for hele perioden ca. 150 f.Kr. - 500 e.Kr., fordi romernes kultur på de aller fleste områder bygget på grekernes. I den vestlige delen av Romerriket var språket latin, som var romernes språk, mens gresk forble hovedspråket i den østlige delen. Det var like vanlig å ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Antikken

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.