Antikken

Antikken er en sentral del av den europeiske historien. Den dekker over de store sivilisasjonene i Hellas og Romerriket i tiden ca. 800 f.Kr. til ca. 500 e.kr. Her ble en stor del av grunnlaget skapt for vesteuropeisk tenkning, vitenskap, politikk og kultur. Man arbeider typisk med dette emnet i Historie på vg2 og vg3.

I kompendiet vårt om antikken får du en grundig gjennomgang av den historiske utviklingen samt viten om samfunnsforhold og kulturliv i Hellas og Romerriket. Vi har også tidslinjer og en oversiktsside med sammendrag av kompendiets innhold.

I tillegg finner du sammenligninger av antikke samfunn og tema-sider om demokrati og kvinner.

Innhold:

Utdrag

Her kan du lese et utdrag av kompendiet:

Styreformer i Hellas og Roma

Hellas rommet en rekke forskjellige styreformer på samme tid, bl.a. oligarki, tyranni og demokrati. Derimot var Romerriket var en politisk enhet, som i republikkens tid var et oligarki og i keisertiden et keiserdømme, som er et slags tyranni.

Demokrati som styreform fantes kun i Hellas, hvor vi særlig kjenner det fra Athen. Det var innrettet slik at makten ble spredd mest mulig mellom borgerne. Alle personer med borgerstatus diskuterte de politiske sakene og utformet lovgivningen i fellesskap. Borgerne hadde like rettigheter og plikter, og var like overfor loven.

Les mer om demokrati i Hellas.

I motsetning til polisstatene i Hellas, ble Romerriket aldri noe demokrati. På republikkens tid hadde Roma imidlertid et demokratisk element i form av folkeforsamlingen, hvor alle borgere hadde adgang og stemmerett. Men i realiteten var republikken ledet av en liten ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Antikken

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.