Animal Farm

I denne veiledningen får du hjelp til å analysere romanen Animal Farm av George Orwell (Kamerat Napoleon på norsk). I tillegg til hjelp med selve analysen gir vi deg både et handlingsreferat av hele verket, samt oppsummeringer av de enkelte kapitlene. Vi gir deg også momenter til videre analyse som vil kunne sette tingene i perspektiv.

Denne veiledningen er basert på Penguin Books-utgaven av romanen fra 2008.

Presentasjon av Kamerat Napoleon

Tittel: Animal Farm (1945)
Forfatter: George Orwell
Sjanger: Roman

Eric Arthur Blair (1903-1950) var britisk journalist, anmelder og forfatter. Han er mest kjent under forfatternavnet sitt, George Orwell.

Orwell hadde et begivenhetsrikt liv. I sine yngre dager var han en del av ordensmakten i Burma, det nåværende Myanmar. På det daværende tidspunktet var Burma en del av det britiske imperiet. Orwell deltok senere i den spanske borgerkrigen, der han ble skutt gjennom halsen og var millimeter fra å bli drept på stedet. Under 2. verdenskrig ble Orwell erklært uegnet til militærtjeneste, men han var aktiv i hjemmefronten og dekket dessuten krigen fra et journalistisk perspektiv. Orwell ble diagnostisert med tuberkulose i 1947. I 1950 døde han av sykdommen, kun 46 år gammel.

I dag betraktes Orwell som en av de mest betydningsfulle britiske forfatterne i det 20. århundre. Både hans romaner, sakprosa og essays er fortsatt populære. De fleste anser science-fiction romanen Nineteen Eighty-Four som hans hovedverk, og mange betrakter fremdeles den skarpe samfunnskritikken i verket som høyst relevant for nåtidens politiske situasjon.  

Animal Farm, som på norsk er best kjent under tittelen Kamerat Napoleon, er imidlertid også et sentralt verk i Orwells forfatterskap. Romanen tar på mange måter opp de samme temaene som den senere Nineteen Eighty-Four. Dette gjelder spesielt i forhold til makthavernes bruk av propaganda, trusler og annen manipulasjon for å holde befolkningen under kontroll.  

Utdrag

The third person narrator does not directly comment on the situations that unfold, though we are often told how the various animals experience them. We do get a sense that the narrator sympathises with the animals, as we are often told in specific detail about the pain and hardships they endure.

The tone indirectly becomes ironic at times, especially when it presents the events from the point of view of the ‘lower class’ animals, who are often unaware of what is really happening. This becomes more and more clear as the story goes on and the animals start to accept increasingly unbelievable alterations of the truth.

By the end of the book, the reader may even start to grow frustrated with the animals, as it seems incredible that Napoleon and Squealer are able to bend the truth to such an extreme degree. This is particularly clear in the case of Boxer’s death, which was otherwise a moment that brought the animals close to something resembling rebellion against Napoleon, but which was once again followed by Squealer’s completely improbable (but readily accepted) explanation:

...the explanation was really very simple. The van had previously been the property of the knacker, and had been bought by the veterinary surgeon, who had not yet painted the old name out. That was how the mistake had arisen.

The animals were enormously relieved to hear this. (p. 83)

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Animal Farm

[3]
Brukernes anmeldelser
  • 30.03.2022
    this really helped me with my assignment, thx u!
  • 27.04.2021
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 07.10.2020