Animal Farm

I denne veiledningen får du hjelp til å analysere romanen Animal Farm av George Orwell (Kamerat Napoleon på norsk). I tillegg til hjelp med selve analysen gir vi deg både et handlingsreferat av hele verket, samt oppsummeringer av de enkelte kapitlene. Vi gir deg også momenter til videre analyse som vil kunne sette tingene i perspektiv.

Denne veiledningen er basert på Penguin Books-utgaven av romanen fra 2008.

Presentasjon av Kamerat Napoleon

Tittel: Animal Farm (1945)
Forfatter: George Orwell
Sjanger: Roman

Eric Arthur Blair (1903-1950) var britisk journalist, anmelder og forfatter. Han er mest kjent under forfatternavnet sitt, George Orwell.

Orwell hadde et begivenhetsrikt liv. I sine yngre dager var han en del av ordensmakten i Burma, det nåværende Myanmar. På det daværende tidspunktet var Burma en del av det britiske imperiet. Orwell deltok senere i den spanske borgerkrigen, der han ble skutt gjennom halsen og var millimeter fra å bli drept på stedet. Under 2. verdenskrig ble Orwell erklært uegnet til militærtjeneste, men han var aktiv i hjemmefronten og dekket dessuten krigen fra et journalistisk perspektiv. Orwell ble diagnostisert med tuberkulose i 1947. I 1950 døde han av sykdommen, kun 46 år gammel.

I dag betraktes Orwell som en av de mest betydningsfulle britiske forfatterne i det 20. århundre. Både hans romaner, sakprosa og essays er fortsatt populære. De fleste anser science-fiction romanen Nineteen Eighty-Four som hans hovedverk, og mange betrakter fremdeles den skarpe samfunnskritikken i verket som høyst relevant for nåtidens politiske situasjon.  

Animal Farm, som på norsk er best kjent under tittelen Kamerat Napoleon, er imidlertid også et sentralt verk i Orwells forfatterskap. Romanen tar på mange måter opp de samme temaene som den senere Nineteen Eighty-Four. Dette gjelder spesielt i forhold til makthavernes bruk av propaganda, trusler og annen manipulasjon for å holde befolkningen under kontroll.  

Utdrag

The power of propaganda

An important theme in Animal Farm is connected to the power of political propaganda. Even though their condition becomes more and more terrible, the efficient propaganda delivered by Squealer in both speech and text usually manages to convince the other animals that they are actually well off, and effectively prevent any real attempts to rebel against Napoleon and the pigs.

The novel also shows the way propaganda can be used to alter the history of a nation, changing details to fit the story that the government wants people to believe. Creative rewriting of history is a common propaganda technique in dictatorships, and even today examples of this can be found in some states. By showing an extreme version of how history can be altered by governments, the reader is also led to consider how the way in which historical events are perceived can be subtly influenced by the political ideology of the current government.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Animal Farm

[3]
Brukernes anmeldelser
  • 30.03.2022
    this really helped me with my assignment, thx u!
  • 27.04.2021
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 07.10.2020