Analyse av språkfunksjoner (emotiv, konativ, referensiell, fatisk)

En ofte brukt teori/metode i kommunikasjonsanalyse er en analyse av språkfunksjoner. Denne metoden kan godt kombineres med den klassiske kommunikasjonsmodellen, men den kan også brukes selvstendig til å analysere kommunikasjon.

Språkfunksjoner er en måte å analysere hvordan emnet/budskapet kommer fram gjennom språket. Analysen går ut på å vise hvilke(n) funksjon(er) som er bærende i kommunikasjonen, og hva dette sier om kommunikasjonen.

Det finnes seks språkfunksjoner som hver legger vekt på ett bestemt element i kommunikasjonen:...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn