Konklusjon og vurdering

Til slutt i kommunikasjonsanalysen kan du lage en konklusjon og en vurdering av kommunikasjonen som helhet.

  • Hvordan vil du karakterisere kommunikasjonen? Er den målrettet, holdningspreget, klar, tvetydig, eller?
  • Hva er det sentrale virkemiddelet i kommunikasjonen? Og hvilken effekt har dette virkemiddelet på mottakeren?
  • Underbygger kommunikasjonen budskapet/emnet på en god måte?
  • Er kommunikasjonen vellykket og effektiv?
    • N...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn