Analyse av avsender

Avsenderen er ofte interessant å se nærmere på i en kommunikasjonsanalyse.

Her kan du ta for deg følgende spørsmål:

  • Er det lagt vekt på avsenderen i kommunikasjonen?
    • Eller er avsenderen mer skjult?
    • Hvilken effekt har det at avsenderen er tydelig eller skjult?
  • Hva er avsenderens formål/hensikt?
    • Er avsenderens hensikt tydelig og klar, eller er den utydelig og uklar?
    • Vil avsenderen ha mottakeren til å gjøre noe spesielt (endre holdning, kjøpe et produ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn