Kommunikasjons­analyse og Kommunikasjons­teori

I denne oppskriften får du hjelp til kommunikasjonsteori, og hvordan du skriver en god kommunikasjonsanalyse.

Oppskriften tar for seg:

 • Kommunikasjonsteori (det vil si: modeller for kommunikasjonsanalyse)
 • Analyse av avsender, budskap og mottaker
 • Analyse av kanal/medium og kommunikasjonssituasjon
 • Analyse av språkfunksjoner

Kommunikasjonsteori er et stort felt, men de absolutt viktigste delene af teorien på Vgs. gir vi deg notater til i denne webboken. Det gjelder:

Hva er en kommunikasjonsanalyse?

En kommunikasjonsanalyse handler om å analysere hvordan kommunikasjonen foregår mellom avsender og mottaker.

Å skrive en kommunikasjonsanalyse handler altså hovedsakelig sett om å undersøke følgende:

 • Hvem som inngår i kommunikasjonen og hva deres rolle og hensikt er.
 • Hva som kommuniseres og hvordan dette kommuniseres.
 • I hvilken situasjon det kommuniseres og hvilken betydning dette har for kommunikasjonen.
 • Hva virkningen og effekten av kommunikasjonen er.

I denne modellen bygger vi opp analysen trinn for trinn. Så vi begynner med de mest grunnleggende elementene, og bygger senere på og går over til det mer avanserte.

De viktige spørsmålene i en kommunikasjonsanalyse

I analysen ser man nærmere på spørsmål som:

 • Hvordan er kommunikasjonssituasjonen (altså den sosiale situasjonen som kommunikasjonen foregår i)?
 • Hva er avsenderens formål/hensikt?
 • Hvordan formidler avsenderen emnet? Med hvilke virkemidler?
 • Benytter avsenderen mediet på en spesiell måte?
 • Hvordan appelleres det til mottakeren (målgruppen)?
 • Hvilken virkning/effekt har kommunikasjonen på mottakeren?
 • Reagerer mottakeren på kommunikasjonen, dvs. gir tilbakemelding/feedback?
 • Er kommunikasjonen vellykket og effektiv?

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kommunikasjonsanalyse og Kommunikasjonsteori

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 01.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3