Virkemidler

Amtmannens døtre av Camilla Collett benytter en rekke virkemidler. Her går vi i dybden med to. Du kan selv finne flere, f.eks. med hjelp fra vår webbok om språklige virkemidler.

Fortellermåte 

Fortelleteknikken er interessant på flere punkter i Amtmannens døtre. Romanen blir fortalt av den type autorale forteller som kalles en allvitende forteller. Det ser vi blant annet ved at fortelleren har adgang til flere personers tanker og følelser. Ved å gi oss innblikk i både Sofies og Kolds synspunkt, kan romanen bedre vise hvor forskjellige vilkår kvinner og menn hadde i forhold til kjærlighet og ekteskap på 1800-tallet. 

I tillegg er den allvitende fortelleren kjennetegnet ved å ha overblikk over begivenhetenes gang. Sistnevnte ses f.eks. i avslutningen, hvor fortelleren lover å fortelle hva det siden ble av personene:

Vår fortelling ender her, og de lesere som er fornøyd, ja, kanskje for lenge siden fornøyd, kan godt her legge boken bort. Men for de lesere som ikke er fornøyd, men gjerne vil vite mer, akkurat som barn man har fortalt eventyr til – for dem føyer vi til noen ord hvor vi vil forsøke å samle de få trekk av personenes senere skjebne, som vi med fullstendig visshet tør oppgi som pålitelige.

De...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn