Temaer og budskap

Kvinnesyn

Et sentralt tema i Amtmannens døtre av Camilla Collett er det kvinnesynet man hadde på 1800-tallet. Kvinnens stilling var annerledes begrenset enn i dag.

En kvinne skal gifte seg og leve for andre

Ifølge datidens normer besto en borgerlig kvinnes livsformål av å bli godt gift og føde barn. Ettersom hun ikke kunne eller burde forsørge seg selv, var ekteskap hennes eneste mulighet. Kvinnen skulle altså dedikere sitt liv til andre og bli hustru og mor. Fru Ramm er romanens sterkeste representant for dette kvinnesynet. Det viser at ikke bare mennene, men også mange kvinner, var fortalere for dette kjønnsrollemønsteret.

Det er dessuten et paradoks i at samfunnet på den ene siden begrenser kvinnens utfoldelsesmuligheter og på den andre siden forlanger urimelig mye av henne. Margrethe reflekterer over dette i notatene sine til Kold. Ifølge datidens ideal, skal kvinnen være «hjemmets engel», som sprer skjønnhet og god moral til glede for hennes mann og barn. Hun skal repres...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn