Sammendrag

Handlingen i hovedtrekk

Amtmannens døtre (1879) er en kjærlighetsroman, men også Norges første tendensroman. Det er den, fordi den er skrevet med den hensikt å debattere kvinners stilling i samfunnet og i ekteskapet. Den er fortalt av en allvitende forteller som flere ganger henvender seg direkte til leseren eller kommer med fortellerkommentarer.

Romanen begynner da den unge Georg Kold ankommer amtmann Ramms hus. Her skal han være huslærer for Ramms sønn, Edvard, og for den yngste datteren, Sofie. Kold er en romantiker med en ulykkelig forlovelse bak seg, og trenger å glemme. Han trives hos familien Ramm. Han synes imidlertid at 12-årige Sofie er en gåtefull og besværlig jente.

Etter dette springer vi to et halvt år frem i tid. Kold får besøk av sin eldre venn, Müller, som i motsetning til den sentimentale Kold er motstander av kjærlighet og ekteskap. Derfor advarer han Kold mot å forelske seg i noen av Ramms døtre.

Sofie kommer hjem etter et årelangt opphold i København. Hun har blitt en vakker og intelligent kvinne på omkring 18 år. Kold …

...

Sammendrag av første del 

Romanen består av to hoveddeler, men inneholder ingen kapitler. Derfor har vi her laget våre egne inndelinger av romanen og gitt dem titler. 

Kold ankommer hos familien Ramm

Den allvitende fortelleren beskriver hvordan den unge Georg Kold ankommer et nordlig amt i Norge på slutten av 1830-tallet. Han har fått en stilling som kontorfullmektig for amtmann Ramm og som huslærer for Ramms sønn, Edvard. 

Kold utspør konen på den lokale kroa om amtmannen har gifteferdige døtre, og om de er pene. Han får vite at døtrene Marie og Louise (her kalt Lovise) har blitt giftet bort til tidligere ansatte hos familien. Nå er bare 22-årige Amalie og 12-årige Sofie igjen hjemme. Kold virker bekymret ved utsikten til å kunne forelske seg i Amalie. Allerede her aner vi at kjærlighet og ekteskap er et viktig tema. Kold blir imidlertid beroliget av å møte familien. Her blir han bedt om også å undervise Sofie.

Fortelleren presenterer oss dessuten for amtmann Ramm og særlig for hans kone. Ramm er en myk og vennlig mann. Han har med sorg måttet innse at konen hans aldri kommer til å elske ham. Fru Ramm er en vakker kvinne som kan spille rollen som dannet vertinne til perfeksjon. Det e…

...

Sammendrag av andre del 

Her følger vårt sammendrag av romanens andre del, med våre inndelinger og titler.

Prost Rein frir til Amalie

Fortelleren beskriver hvordan den middelaldrende prosten og enkemannen Frederik Rein på et tidspunkt besøker Ramms gård med sin søster. Kun Sofie var hjemme, og hun viste seg som en vennlig og dyktig vertinne. Reins søster var så imponert over jentas huslige egenskaper, at hun etterpå oppfordret sin bror til å gifte seg med henne. 

Rein har mistet konen sin - en ung kusine av fru Ramm - og er nå alene med fire barn. Han savner derfor en hustru og en stemor. Han besøker nå familien Ramm igjen, og blir en stund denne gangen. Her blir han overrasket over å oppdage at Sofie faktisk er familiens yngste – en jente han ellers har hørt mye sladder om. Under sitt første besøk trodde han at hun var Amalie. Generelt er prosten en flott mann med et ungdommelig sinn.

Prost Rein er veldig tiltrukket av Sofie, fordi hun både har gode huslige ferdigheter og er en intelligent, dannet kvinne. Men fornuften sier ham at den litt eldre Amalie vil være en mer passende kone. Derfor tvinger han seg selv til å be foreldrene om hennes hånd. 

Amalie reagerer imidlertid med gråt og innrømmer overfor foreldrene at hun er hemmelig forlovet med kapellan Brøcher. Hun er likeglad med at det er lange utsikter til at han får et presteembete, så han kan forsørge henne. Hun vil heller følge sitt hjerte, som de romantiske heltinnene hun antakelig har lest mange bøker om. 

Faren aksepterer valget hennes, mens moren mener at det er noe pjatt. Her kommer tematikken om fornuftsekteskapet overfor kjærlighetsekteskapet til uttrykk. Prost Rei…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn