Sofie

Søstrenes fornuftsekteskaper har skremt Sofie

Sofie Ramm er den kvinnelige hovedpersonen i Amtmannens døtre av Camilla Collett. Hun forelsker seg i sin tidligere huslærer, Georg Kold, men inngår siden et fornuftsekteskap med prost Rein. 

Romanen fremstiller Sofie som en jente som har vanskeligheter med å passe inn i datidens kvinneideal. Som barn vil hun f.eks. heller streife rundt i naturen enn å beskjeftige seg med kvinnelige sysler i hjemmet. 

Like fra barndommen har Sofie båret på en frykt for å bli gift. Det skyldes at hun har sett sine to storesøstre, Marie og Louise, bli bortgiftet til menn de ikke elsker. Den ene søsteren døde, mens den andre ble ulykkelig. De to fornuftsekteskapene har åpnet Sofies øyne for at borgerskapets kvinner reelt ikke kan bestemme over sine eget liv:

Vår bestemmelse er å bli gift, ikke å bli lykkelige. I den forstand har jeg sett begge mine eldre søstre oppfylle sin bestemmelse. De tok sine menn med overlegg, frivillig, og likevel ville de ikke under noen omstendighet ha valgt dem selv. Hvor levende står ikke disse scenene ennå for meg; det g...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn