Personskildring

Her gir vi deg inspirasjon til hva du kan komme inn på i en personskildring av de sentrale personene i Amtmannens døtre av Camilla Collett.…

...

Sofie

Søstrenes fornuftsekteskaper har skremt Sofie

Sofie Ramm er den kvinnelige hovedpersonen i Amtmannens døtre av Camilla Collett. Hun forelsker seg i sin tidligere huslærer, Georg Kold, men inngår siden et fornuftsekteskap med prost Rein. 

Romanen fremstiller Sofie som en jente som har vanskeligheter med å passe inn i datidens kvinneideal. Som barn vil hun f.eks. heller streife rundt i naturen enn å beskjeftige seg med kvinnelige sysler i hjemmet. 

Like fra barndommen har Sofie båret på en frykt for å bli gift. Det skyldes at hun har sett sine to storesøstre, Marie og Louise, bli bortgiftet til menn de ikke elsker. Den ene søsteren døde, mens den andre ble ulykkelig. De to fornuftsekteskapene har åpnet Sofies øyne for at borgerskapets kvinner reelt ikke kan bestemme over sine eget liv:

Vår bestemmelse er å bli gift, ikke å bli lykkelige. I den forstand har jeg sett begge mine eldre søstre oppfylle sin bestemmelse. De tok sine menn med overlegg, frivillig, og likevel ville de ikke under noen omstendighet ha valgt dem selv. Hvor levende står ikke disse scenene ennå for meg; det gjorde et inntrykk på meg, som aldri kan utslettes.

Sofie forklarer at selv om søstrene ikke ble tvunget, var det indirekte tvang. På 1800-tallet kunne ikke borgerskapets kvinner forsørge seg selv. De ville derfor være en byrde for familien hvis de ikke fant seg en mann til å forsørge dem. Derfor er det ikke noe reelt alternativ til å bli gift for Sofie og søstrene hennes. Men søstrenes skjebne har plantet en fry…

...

Georg Kold 

Kold er en idealistisk romantiker

Georg Kold er den mannlige hovedpersonen i Amtmannens døtre av Camilla Collett. Han blir huslærer for Sofie Ramm og forelsker seg senere i henne. 

Kolds mest fremtredende karaktertrekk er at han er romantiker. På mange måter er han den klassiske romantiske helten. Det kommer til uttrykk ved at han tror på ekte kjærlighet og kompromissløst går etter det. Han har f.eks. tidligere brutt en forlovelse med en kvinne fordi han innså at det for henne bare var et fornuftsekteskap. Kold vil elske og elskes tilbake. 

Da han forelsker seg hodestups i Sofie, setter han henne opp på en pidestall. Han er imidlertid også bevisst om at det kan bli vanskelig for henne å leve opp til hans ideal: «Det halvdrømte bildet måtte fullendes – eller ødelegges.»

Romanen beskriver hvordan Kolds romantiske forestillinger stammer fra barndommen. Han vokste opp som enebarn i fjellet, og han tilegnet seg derfor kunnskap om verden gjennom skjønnlitteratur. Men litteraturen gir ofte en forskjønnet og idealistisk fremstilling av f.eks. kjærligheten. Som fru Ramm snusfornuftig sier: «I romanene blir disse skjønne, ømme følelser allti…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn