Romantiske trekk

Romanen handler om (ulykkelig) kjærlighet

Amtmannens døtre av Camilla Collett rommer flere romantiske trekk. Det vil si trekk fra den litteraturhistoriske perioden romantikken, som varte i ca. 1800-1850. I romantikken var man først og fremst opptatt av følelser, og kjærlighet var et populært tema i litteraturen. Det gjaldt særlig ulykkelig kjærlighet.

Dette ser vi også i Amtmannens døtre. Det er den uforløste kjærligheten mellom Georg Kold og Sofie som er fortellingens omdreiningspunkt. I tillegg opplever flere av bipersonene ulykkelig kjærlighet. Det gjelder f.eks. Louise, som elsket en annen enn ham hun ble gift med, og Margrethe, som ble vraket av mannen hun elsket.

Individet og dets indre følelsesliv er i sentrum

Nettopp fordi man i romantikken var opptatt av følelser, var det fokus på det enkelte menneske...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn