Fortellemåte

Novellens fortellemåte nærmer seg et kollektivt perspektiv, som viser farene ved flokkmentalitet

Pronomenet «vi» dominerer i teksten. Novellen virker fortalt av en kollektiv forteller, med en kollektiv synsvinkel. «Vi skal på tening…» «Alle vi synest…» «Vi blir irriterte…». Setningene forteller oss at jentene ikke bare gjør ting sammen, de tenker likt. Fortellemåten gir oss et innblikk i tankegangen. Holdningene er i stor grad knyttet til hvor fornøyde de er med egne kropper, og hvor mye de avskyr Lill Miriams kropp.

Det er en noe uvanlig fortellemåte å gi novellen en slikt kollektiv «vi-forteller», samtidig som man også får innblikk i tankene til «vi». Det innebærer at viet tenker som gruppe, ikke som individer. 

Det selvstendige blir hvisket bo...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn