Adaptasjonsanalyse fra bok til film | Oppskrift

Forskjeller mellom bokmediet og filmmediet

5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 (63 anmeldelser)

Dette er et utdrag av siden Forskjeller mellom bokmediet og filmmediet i nettboka Adaptasjonsanalyse fra bok til film | Oppskrift. Klikk på les mer nå for å få tilgang til hele teksten.

Når man skal gjøre en adaptasjonsanalyse, er det viktig å ha klart for seg hva som er de grunnleggende forskjellene mellom bokmediet og filmmediet.  Disse forskjellene vil nemlig alltid prege analysen din.

En del av adaptasjonsanalysen din kan være vise hvordan forskjellene mellom mediene kommer til uttrykk i henholdsvis boken og ...

[Les mer nå]