Adaptasjonsanalyse fra bok til film | Oppskrift
Analysemodell til adaptasjon fra bok til film

Tematikk og tolkning

5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 (63 anmeldelser)

Dette er et utdrag av siden Tematikk og tolkning i nettboka Adaptasjonsanalyse fra bok til film | Oppskrift. Klikk på les mer nå for å få tilgang til hele teksten.

Mot slutten av adaptasjonsanalysen din skal du gjøre en samlet tolkning med utgangspunkt i analysene dine. I tolkningen kan du komme inn på følgende momenter:

  • Valg av tematikk: Hvilke temaer legges det særlig vekt på i filmen, og hvilke temaer utelates?
    • Symboler: Er det n...
[Les mer nå]