Adaptasjonsanalyse fra bok til film | Oppskrift
Analysemodell til adaptasjon fra bok til film

Språk og filmatiske virkemidler

5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 (63 anmeldelser)

Dette er et utdrag av siden Språk og filmatiske virkemidler i nettboka Adaptasjonsanalyse fra bok til film | Oppskrift. Klikk på les mer nå for å få tilgang til hele teksten.

Det er ikke alltid like lett å overføre den språklige stilen og tonen i boken til filmen. I en bok er språket dominert av fortellerstemmen, og denne er jo som regel ikke tilstede i filmen. Derfor er ofte den språklige stilen og tonen i boken erstattet med bestemte filmatiske virkemidler, f.eks. klipping, kameraføring, billedbeskj...

[Les mer nå]