Adaptasjonsanalyse fra bok til film | Oppskrift
Analysemodell til adaptasjon fra bok til film

Handling og forløp

5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 (63 anmeldelser)

Dette er et utdrag av siden Handling og forløp i nettboka Adaptasjonsanalyse fra bok til film | Oppskrift. Klikk på les mer nå for å få tilgang til hele teksten.

I en adaptasjonsanalyse er det naturlig å begynne med det som er lettest å sammenligne, nemlig selve fortellingen og handlingen. Filmen vil nesten alltid korte ned handlingen siden det ikke er plass til å ha med alt fra boken. Man bevarer som regel høydepunktene, mens detaljer utelates.

Likheter og forskjeller

Her er det lurt ...

[Les mer nå]