Ytringsfrihet | Ressonerende tekst

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie og filosofi 2
  • 4
  • 3
  • 1071
  • PDF

Ytringsfrihet | Ressonerende tekst

Oppgave om ytringsfrihet som drøfter hvorvidt det finnes en grense for hva man kan uttrykke uten at det får konsekvenser.

Filosofen John Stuart Mill og hans syn på ytringsfriheten brukes som et eksempel til hvordan man kan se på ytringsfriheten. Debatten om karikaturtegninger av Muhammed brukes som eksempel på bruk av ytringsfriheten.

Lærers kommentar

Veldig bra bruk av boken og gode eksempler på filosofer

Elevens kommentar

Kunne vært lenger og mer drøfting, og flere synspunkter

Utdrag

Ytringsfrihet er retten til å ytre seg og si hva man mener uten skade av andre. Ytringsfrihet går under demokrati, der hvert enkelt individ er med på å bestemme. Menneske kan selv bestemme om det vil ytre seg elle ikke, det samme gjelder også friheten til å motta andres ytringer. Sidsel Størmer skriver i sitt innlegg «retten til å tie» at ytringsfrihet også handler om retten til å tie og retten til å tvile.

Men er det noe grense til ytringsfrihet? Eller kan man si hva man vil, uansett hvilke konsekvenser det vil føre til?... Kjøp tilgang for å lese mer

Ytringsfrihet | Ressonerende tekst

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.