Ytringsfrihet | Eksamen i medie- og informasjonskunnskap 2 | Høst 2015

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt

Eksamensoppgave: Ytringsfrihet | Eksamen i medie- og informasjonskunnskap 2 | Høst 2015

Dette er Studienetts besvarelse på eksamen i Medie- og informasjonskunnskap 2 høsten 2015. Her får du ypperlig hjelp til samtlige av eksamenssettets oppgaver, omhandlende ytringsfrihet. Bruk besvarelsen som hjelp og inspirasjon til dine eksamensforberedelser, lekser og innleveringer.

I oppgave 1 diskuterer vi påstanden: ”Ytringsfrihet innebærer også retten til å krenke eller såre.” I diskusjonen bruker vi dagsaktuelle og historiske eksempler.
Oppgave 2 legger frem planleggingen av et medieprodukt om etiske grenser for ytringer. Vi redegjør for valg av medium, innholdsmomenter og hvordan vi vil utforme medieproduktet.

Innhold

Oppgave 1
Diskuter denne påstanden: Ytringsfrihet innebærer også retten til å krenke eller såre. Bruk dagsaktuelle og historiske eksempler.

Oppgave 2
Du skal planlegge et medieprodukt om etiske grenser for ytringer. Målgruppen er elever i videregående skole. Formålet med medieproduktet er å vekke engasjement og starte en diskusjon. Medieproduktet skal kunne publiseres og deles på sosiale medier.
• Velg medium.
• Velg innholdsmomenter.
• Hvordan vil du utforme medieproduktet? Legg vekt på virkemidler som er tilpasset mediets egenart og publiseringsform.

Utdrag

Ytringsfrihet innebærer å gi alle mennesker muligheten til å gi uttrykk for det de mener (SNL 2016). Det har vært en menneskerett i enkelte deler av verden siden 1700-tallet, og er i dag ansett som en forutsetning og et nødvendig element i demokratiske land over store deler av verden. I Norge er ytringsfriheten sikret både gjennom paragraf 100 i grunnloven og gjennom FNs menneskerettighetserklæring som Norge har ratifisert.
Men selv om ytringsfriheten gir mennesker muligheten til å uttrykke det de mener, er den ikke absolutt. Det vil si at det er ikke alle ytringer som er akseptable. Å fremsette trusler, trakassering, grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn er noen av de lovfestede begrensningene i ytringsfriheten (SNL 2016). Å fremsette slike ytringer er derfor straffbart.
Sett i lys av påstanden som oppgaven skal diskutere - hvorvidt ytringsfriheten innebærer retten til å krenke eller såre - vil det korte svaret på den påstanden være at så lenge ytringene det er snakk om ikke faller inn under begrensningene som er lovpålagt, kan på sett og vis ytringsfrihet gi rom for krenkende og sårende ytringer. De er altså ikke straffbare.
---
Introduksjon
Jeg har fått i oppdrag å lage et medieprodukt om etiske grenser for ytringer. Medieproduktet skal oppfordre til diskusjon rundt de etiske grensene for ytringsfrihet. Som oppgave 1 viste knytter det seg et etisk ansvar til den nærmest ubegrensede ytringsfriheten vi besitter. I det offentlige ordskiftet er det en nærmest kontinuerlig diskusjon om hvor grensen mellom akseptable og uakseptable ytringer går. Selv om ytringsfrihet har noen legale begrensninger betyr ikke det at alle andre utsagn nødvendigvis burde fremsettes.
For å kunne vekke et engasjement hos elever i den videregående skolen har jeg valgt å produsere en kortfilm. Målgruppen er ungdom i den videregående skolen, mellom 15-19 år. Elever mellom 15-19 år er aktive på sosiale medier, og filmen blir derfor lett tilgjengelig både for gjennomsyn og for deling. På den måten får ungdom det i fanget, og trenger ikke oppsøke filmen for å komme over den.
Tanken bak filmen er å få elever til å ta stilling til hva de mener er etiske eller uetiske ytringer. Det finnes mange ytringer som ikke faller inn under de lovpålagte begrensningene ytringsfriheten innskrenkes under. Spesielt etter at «alle» har fått muligheten til å ytre seg som en... Kjøp tilgang for å lese mer

Ytringsfrihet | Eksamen i medie- og informasjonskunnskap 2 | Høst 2015

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 31.01.2019
    Skrevet av Elev på Vg3
    Sterk oppgave! Hilsen medieelev vg3
  • 15.05.2019
    Flott !