Hva er ytringsfrihet? | Eksamen i medie- og informasjonskunnskap 2 | Vår 2014

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt

Eksamensoppgave: Hva er ytringsfrihet? | Eksamen i medie- og informasjonskunnskap 2 | Vår 2014

Få hjelp til dine eksamensforberedelser, lekser og innleveringer med Studienetts besvarelse på eksamen i Medie- og informasjonskunnskap 2 våren 2014. Her får du utmerket hjelp til samtlige av eksamenssettets oppgaver, omhandlende ytringsfrihet.

Først diskuterer vi sammenhenger mellom Internett og sosiale medier og utviklingen av ytringsfriheten. I besvarelsen bruker vi eksempler fra ulike deler av verden.
Deretter presenterer vi planleggingen av et medieprodukt om hva ytringsfrihet betyr for oss i 2014. Vi redegjør for valget av medieprodukt, hvilke innholdsmomenter vi vil ta med, og hvorfor, og for hvordan vi vil utforme medieproduktet.

Innhold

Oppgave 1
Diskuter sammenhenger mellom Internett og sosiale medier og utviklingen av ytringsfriheten. Bruk eksempler fra ulike deler av verden.

Oppgave 2
Du skal planlegge et medieprodukt om hva ytringsfrihet betyr for deg i 2014. Målgruppen er ungdom i videregående skole. Medieproduktet skal publiseres på en nettside for grunnlovsjubileet.

• Velg medieprodukt.
• Hvilke innholdsmomenter vil du ta med, og hvorfor?
• Hvordan vil du utforme medieproduktet? Legg vekt på oppbygging og andre
virkemidler som er tilpasset mediets egenart.

Utdrag

Hva er ytringsfrihet?
Ytringsfriheten er den friheten som gir alle mennesker muligheten til å gi uttrykk for det de mener (SNL 2016). Det har vært ansett som en menneskerett siden 1700-tallet, og er i dag innlemmet ikke bare i internasjonale konvensjoner som FNs menneskerettighetskonvensjon, men også i grunnlover rundt omkring i verden, deriblant Norge. Ytringsfriheten anses i dag som en forutsetning og et nødvendig element i et demokrati.
Men ytringsfriheten er ikke absolutt. Det vil si at det eksisterer lovfestede begrensninger i ytringsfriheten. Å fremsette trusler, trakassering, grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn er noen av disse begrensningene (SNL 2016).
De siste 20 årene har fremveksten av Internett og sosiale medier satt ytringsfriheten på agendaen igjen. Internett og sosiale medier har gjort at flere nå har fått en arena til å ytre sine meninger på ulike plattformer. Det gir alle borgere med tilgang til Internett mulighet til å delta i den offentlige samtalen. Og med det har det vokst frem nye utfordringer. Hvor skal begrensingene i ytringsfriheten som er lovfestet plasseres når det kommer til ytringer på nett og sosiale medier? Når er utsagn en trussel eller...
---
Ytringsfrihet
Jeg har fått i oppdrag å lage et medieprodukt om hva ytringsfrihet betyr for meg. Det skal publiseres på en nettside i forbindelse med grunnlovsjubileet som var i 2014, der målgruppen er ungdom i den videregående skolen.
Film som medium
For å lage et medieprodukt som når ut til elever i den videregående skole har jeg valgt å bruke film som medium. Det har jeg gjort ettersom både lyd og bilde er sentrale momenter i film, og derved har film den egenskapen at den kan formidle et budskap på en uttrykksfull måte. Med en film er det lettere å nå ut til målgruppen ettersom terskelen for å se en film er lavere enn andre medier - den kommer til deg. Dessuten kan en film lett deles på sosiale medier.
Jeg har valgt å lage en kortfilm som skal kunne fungere som en video som oppfordrer til debatt og diskusjon blant elever i den videregående skole. Det skal jeg gjøre ved å spørre ulike mennesker om hva ytringsfrihet betyr for dem. Hvis oppgaven krever det, kan filmen inkludere meg som respondent. Å la flere enn bare meg komme med innspill til hva ytringsfrihet betyr, er i seg selv en... Kjøp tilgang for å lese mer

Hva er ytringsfrihet? | Eksamen i medie- og informasjonskunnskap 2 | Vår 2014

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 19.11.2016
    Svært god tekst, god kildebruk og gode eksempler