Yellowstone vulkanen | Prosjektoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Geofag 1
  • 5
  • 13
  • 3310
  • PDF

Yellowstone vulkanen | Prosjektoppgave

Dette er en prosjektoppgave i geofag 1 omhandlende Yellowstone vulkanen. Oppgaven springer ut fra følgende problemstilling: ”Når kommer neste utbrudd i supervulkanen Yellowstone, og hva vil følgende bli?”. Prosjektoppgaven redegjør blant annet for Yellowstone vulkanen og hvordan den ble til, dens geografiske og geologiske forhold og dens utvikling gjennom tiden.

Innhold

Hva – hvor - hvordan Yellowstone ble til 2
Geografiske og geologiske forhold, geotop 3
Gjennom tidene, utvikling, utbrudd + følger 5
Nåtiden, hvilke endringer må til for ett stort utbrudd 6
Neste store utbrudd og følgende av det 7
Konklusjon 11
Kilder 12

Utdrag

HVA – HVOR - HVORDAN YELLOWSTONE BLE TIL

Yellowstone-vulkanen er en vulkansk kaldera som befinner seg i Yellowstone nasjonalpark i Wyoming, USA. Yellowstone-vulkanen kalles også for Yellowstone-Supervulkan og er som navnet tilsier å betegne som en supervulkan. En supervulkan er i følge Wikipedia definert som ”en vulkan med minst ett utbrudd hvor den har kastet ut mer enn 1000km3 masse” Yellowstone har hatt minst tre slike utbrudd. Yellowstone-vulkanen er av typen kaldera – det vil si at den har en grytelignende form som har blitt skapt av at overflaten har kollapset ned i et tomt magmakammer under vulkanen, vanligvis etter et stort vulkanutbrudd. Nasjonalparken består av tre svære kalderaer som hadde sine utbrudd for 2,1 / 1,2 / 0,6 millioner år siden.

Jorda består av tre lag; kjernen i midten, mantel og deretter jordskorpa. For millioner av år siden ble en kilde med en enorm varme, kjent som hot-spot dannet i jordens mantel under det som i dag er Yellowstone. Ved disse store utbruddene presset hot-spoten en søyle av varm magma mot overflaten og dannet et stort magmakammer. Etter hvert som magmakammeret fyltes opp presset den seg oppover mot jordoverflaten og dannet en stor kuppel. Videre etter hvert som magmakammeret ble fylt bygde det seg opp et stort trykk.

Etter hvert som trykket bygger seg opp på overflaten, oppstår sprekker rundt kanten av denne kuppelen og ett stort utbrudd tømmer store deler magmakammeret. Når magmakammeret tømmes for mange km3 med smeltet stein kollapser kuppelen i det som kan karakteriseres som en av de mest voldsomme eksplosjoner som har vært på jordoverflaten. Lava fortsatte deretter å flyte inn i ”gryta” som ble dannet etter kollapsen. Denne lavastrømmen kan fortsette i flere tusen år og fyller deretter opp mye av krateret.

Til høyre er det lagt ved ett klima diagram, gitt i perioden 1961-1990. Venstre side viser nedbør med stolpediagram. Høyre side viser via den røde søylen temperatur i celsius. Yellowstone ligger i en varmtemperert klimasone. Klima har ingen påvirkning på det denne oppgaven handler om, men klima kan påvirkes av ett eventuelt utbrudd... Kjøp tilgang for å lese mer

Yellowstone vulkanen | Prosjektoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.