Vurdering av brev om ødeleggelsen av Pompeii

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Historie
  • 5
  • 3
  • 592
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Vurdering av brev om ødeleggelsen av Pompeii

Byen Pompeii i det romerske riket ble i 79 e.Kr ødelagt av et massivt vulkanutbrudd fra vulkanen Vesuv. Plinius den yngre sendte et brev til sin venn og historiker Tacitus, hvor han forteller om ødeleggelsen av Pompeii. I dette dokumentet er en kildevurdering av det brevet.

Lærers kommentar

Råd: Utnytt teksten og opplysningene om teksten fullt ut.
Skriv kildevurderingen som en sammenhengende tekst.

Utdrag

Hva er kilden?
Kilden er en oversettelse av et brev send fra Plinius d.y. til Tacitus som forteller om utbruddet av Vesuv og ødeleggelsen av Pompeii.

Når ble den til?
Det skrives at brevet er sent noen år etter utbruddet, og etter som utbruddet til Vesuv skjedde i 79 e.Kr. kan vi anta at brevet er fra rundt 90 e.Kr.

Hvem har laget kilden?
Brevet er skrevet av Plinius d.y.. Plinius d.y. var advokat og naturvitenskapsmann... Kjøp tilgang for å lese mer

Vurdering av brev om ødeleggelsen av Pompeii

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 05.11.2018
    Nicey