Visjon 2 | Sammendrag og oppgaver

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • Ingen karakter gitt
 • 42
 • 11939
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Visjon 2 | Sammendrag og oppgaver

Svar på oppgaver til alle kapitler i læreboka Visjon 2, samt sammendrag til kapitlene.

VISJON 2

Innhold

Kap. 2 Visjon, forretningsidé, overordnede mål og strategier
Svar på oppgavene i læreboken
Kap. 3 Konkurrentanalyse
Svar til oppgavene i læreboka
Kap. 4 Markedsundersøkelser
Svar til oppgavene i læreboka
Kap. 5 Merkevarebygging
Svar på oppgavene i læreboka
Kap. 6 Prisstrategier
Svar til oppgavene i læreboka
Kap. 7 - Distribusjonsstrategier
Svar til oppgavene i læreboka
Kap. 8 - Kommunikasjonsstrategier
Svar til oppgavene i lærerboken
Kap. 9 - Kampanjeplan
Svar til oppgavene i læreboka
Kap.10 - Roller, ledelse og konflikter
Svar til oppgavene i læreboka
Kap. 11 - Personalutvikling
Svar på oppgavene i læreboken
Kap. 12 - Intern markedsføring
Svar til oppgavene i læreboka
Kap. 13 - Bærekraftig forretningsdrift
Svar til oppgavene i læreboka

Utdrag

Hva er markedsundersøkelser?
Markedsundersøkelser er å gjennomføre en prosess hvor du gjennom problemformulering, innsamling av data og analyse tilegner deg informasjon om markedet.
Markedsundersøkelser gjennomføres for å gjøre fremtidige beslutninger så gode som mulig, og for å kontrollere resultatet av tidligere beslutninger.
Arbeidsfasene i markedsundersøkelser
Arbeidsfasene i en markedsundersøkelse er vanligvis:
• problemfasen, som er den viktigste fasen fordi den avklarer hvilke beslutninger som skal gjennomføres eller kontrolleres
• valg av utforming, som gir bedriften tre valg avhengig av problemstillingen i forrige fase... Kjøp tilgang for å lese mer

Visjon 2 | Sammendrag og oppgaver

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 01.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Trodde det skulle være et stort sammendrag per kapittel, men det er bare et snitt om hvert kapittel. Anbefales ikke i det hele tatt.
 • 13.06.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Sammendragene er ikke noe særlig mer utfyllende enn sammendragene fra boka, men oppgavene er greit besvart.
 • 31.01.2020
  Skrevet av Elev på Vg3
  dårlige svar desverre
 • 10.06.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Anbefales ikke. Veldig dårlig