Virkelighet i filosofi | Drøftingsoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Religion og etikk
  • 5
  • 4
  • 1124
  • PDF

Virkelighet i filosofi | Drøftingsoppgave

Dette er en drøftingsoppgave som drøfter begrepet "virkelighet" filosofisk.

Drøftingsoppgave tar utgangspunkt i forskjellige virkelighetsoppfatninger med ekstra fokus på idealismen og materialismen, og drøfter hva virkelighet, og hva vi egentlig vet om virkelighet. Videre blir det diskutert hva virtuell virkelighet er. I oppgaven blir det diskutert hvilken av de to motstridende virkelighetsoppfatningene som har mest for seg.

Lærers kommentar

God oppbygning og struktur i oppgaven. Gjennom oppgaven viser du til mange gode eksempler og mye interessant informasjon, og språklig sett er du i en egen klasse, men føler du bruker informasjonen litt for lite. Den blir litt stående for seg selv.

Utdrag

Materialisme er en filosofisk retning som hevder at universet og mennesket består av én substans; materie. Det blir tatt utgangspunkt i at alt, også tanker og ideer, er produkter av materien og dens funksjoner. Tilværelsen skal med andre ord kunne forklares ut fra lover som gjelder fysiske forhold, hvor skillet mellom den fysiske naturen og fenomener som tanke og bevissthet ikke er tilstede. Idealismen derimot, anser ideer og tanker som mer grunnleggende enn materien. Den materielle virkeligheten blir nedvurdert til fordel for tanker og mentale prosesser, og innenfor retningen finner man til og med noen filosofer som hevder at fysiske gjenstander ikke eksisterer i seg selv, men er et resultat av at et individs forestillinger om dem.

Her kan man stille seg spørsmålet om hvordan man kan sikkert kan vite hva som er den rette vinklingen av virkeligheten. Richard Dawkins har et utsagn som utfordrer nettopp dette, og danner grunnlag for videre diskusjon:
“The only good reason to believe that something exists is if there is real evidence that it does.”

Men hvordan kan man vite om noe virkelig eksisterer? De inntrykk menneskene selv sanser, forteller kun en brøkdel av den virkeligheten man i dag begrunner gjennom teknologi og vitenskap. Likevel vil de fleste ikke anse denne kunnskapen som mindre reell, selv om mennesket ikke nødvendigvis evner å sanse den eller forstå den helt. Hvorvidt verden skal forstås gjennom sansene eller fornuften, er... Kjøp tilgang for å lese mer

Virkelighet i filosofi | Drøftingsoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.