Analyse av "Vildanden" av Henrik Ibsen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Norsk
  • 5
  • 4
  • 1372
  • PDF

Dramaanalyse: Analyse av "Vildanden" av Henrik Ibsen

Analyse og tolkning av "Vildanden", som er et skuespill i 5 akter av Henrik Ibsen (1884).
Oppgaven fokuserer på temaet og konflikten i stykket om kampen mellom sannhet og løgn. Videre kommer den inn på vesentlige virkemidler som frampek og symboler.

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Lærers kommentar

Det er en god analyse som viser flott forståelse for dramaet.

Utdrag

Vildanden handler om Hjalmar Ekdal og hans familie som lever lykkelig, men dog under trange kår på sitt fotoatelier. Dramaet begynner hos grosserer Werle hvor det holdes fest for hans hjemkomne sønn Gregers. Belysningen er dempet fordi grossereren har dårlig syn og er i ferd med å bli blind. Det er Gregers som har invitert Hjalmar til selskapet. Det er svært lenge siden de har sett hverandre. Hjalmar forlater selskapet tidlig fordi han føler seg underlegen i så fint selskap med kammerherrer og det hele. Gregers insisterer på å ha en samtale med sin far grossereren. Samtalen ender med at Gregers tar sin hatt og går med beskjed om at han endelig har en oppgave å leve for.

Gregers flytter inn på et rom som familien Ekdal leier ut. Familien Ekdal består av Hjalmar, hans far, gamle Ekdal, hans kone Gina og deres 13 år gamle datter Hedvig som har en øyensykdom som vil gjøre henne blind. Ekdal bor i sitt atelier. Nedenunder leier også kadett Molvik og doktor Relling rom.

Hjalmar har en fotoutdannelse som er betalt av Grosserer Werle. Werle spilte også en stor rolle i å spleise Hjalmar og Gina. Gina var tjenestepike hos familien Werle tidligere.
Gregers er besatt av å få ... Kjøp tilgang for å lese mer

Analyse av "Vildanden" av Henrik Ibsen

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.