Vi står sammen av Hajrah Arshad | Retorisk analyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Norsk
  • 5
  • 2
  • 717
  • PDF

Vi står sammen av Hajrah Arshad | Retorisk analyse

Her finner du en retorisk analyse av talen til Hajrah Arshad: "Vi står sammen" fra 21.02.2015. Analysen kommer inn på sentrale begreper innenfor retorikken, og beskriver appellformene etos, logos og patos med relevante eksempler. Analysen avsluttes med en konklusjon i forhold til talens virkemåte til målgruppen.

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Lærers kommentar

Du har jobbet godt med denne analysen. Du viser god faglig forståelse og kommer inne på sentrale begreper innenfor retorikken. Innledningen fungerer, kanskje litt kort, så kommenter gjerne de hovedpunktene du skal komme inn på. Ellers er avsnittet om strukturering av innholdsmomenter bra. Du får frem de ulike appellformene bra og bruker eksempler hensiktsmessig. Tydeliggjør gjerne forholdet mellom kairos og aptum mer.

Utdrag

Vi står sammen
Hajrah Arshad

Jeg skal skrive en retorisk analyse om teksten Vi står sammen av Hajrah Arshad som er skrevet til minne om en jødisk vakt drept utenfor synagoge av en muslim den 21. februar 2015 i Oslo.

Teksten har en dispositio der innledningen starter med metaforen det kan virke som jeg er litt nervøs, men det er jeg ikke. Jeg bare fryser litt. Deretter presenterer hun seg selv der hun forteller hvor stolt hun er over det enorme oppmøte.

Så kommer saksfremleggelsen fram der hun bruker etos for å presentere Islam gjennom sitt syn. Hun tar opp mange viktige temaer i talen sin der kampen mellom muslimer og jøder er sentralt hele veien. Hun forteller blant annet at Islam har lært henne å ha respekt for hverandre uansett hvilken religion man tilhører til. Her bruker hun profet Mohammed sin sitat som etos for å understreke dette. I tillegg viser hun logos der hun argumentere mot Abid Raja sin sterke påstand gjennom personlige... Kjøp tilgang for å lese mer

Vi står sammen av Hajrah Arshad | Retorisk analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.