VGS Matematikk 2P Vår 2011 – uten hjelpemidler

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Matematikk 2P
 • 6
 • 4
 • 437
 • PDF

VGS Matematikk 2P Vår 2011 – uten hjelpemidler

Veiledende besvarelse av delprøven uten hjelpemidler fra høstens eksamenssett i skriftlig matematikk på VGS 2P. Settet er fra onsdag 25. mai 2011.

Alle oppgavene i delprøven uten hjelpemidler er besvart. Oppgavene er løst på en måte, slik at det umiddelbart kan gjøres med vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler.
Perfekt for elever som gjerne vil ha bedre forståelse for å løse skriftlige oppgaver i matematikk.

Å gjennomgå disse oppgavene samt lese forklaringene er en ordentlig god forberedelse til skriftlig eksamen på VGS nivå 2P.

Oppgaven er produsert og kvalitetssikret av Studienett.no

Studienetts kommentar

Du kan også se løsningene til delprøven med hjelpemidler her VGS Matematikk 2P Vår 2011 – med hjelpemidler.

Innhold

Oppgave 1 er en samling av mange enkeltstående oppgaver.

De åtte deloppgavene handler om følgende:
a) Tall skal skrives om til standardformen
b) Sammenheng mellom prosentvis endring og vekstfaktor
c) Utregninger med potensregler
d) Enkel statistikk over mål i fotballkamp
e) Sektordiagram over elevens fordeling på aktiviteter
f) Forklaring av prosentregning
g) Enkel statistikk over elevenes tidsforbruk på lekser i matematikk
h) Oversettelser mellom diverse tallsystemer

Oppgave 2 handler om oversettelse mellom fahrenheit og celsiusskalaene for temperatur.

VGS Matematikk 2P Vår 2011 – uten hjelpemidler

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 24.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Tull, alle oppgavene er jo ikke i rekkefølge en gang
 • 05.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  God til hjelp under forberedelse av tentamen!
 • 13.12.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Flott! Denne hjalp meg veldig til prøven!
 • 05.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Superbra - det jeg trengte!