Vestromerrikets fall - økonomiske årsaker

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Historie
  • 5
  • 3
  • 1148
  • PDF

Artikkel: Vestromerrikets fall - økonomiske årsaker

Oppgaven omhandler en artikkel om Vestromerrikets fall. Oppgaven ser på årsaker for oppløsningen av riket, med fokus på økonomiske årsaker. Problemstillingen for oppgaven er: Hvorfor gikk Vestromerriket til grunne?

Lærers kommentar

"Du har en god struktur og du lykkes med artikkelsjangeren.
I hoveddelen får du vist årsakene til Romerrikets fall på en klar og oversiktlig måte, men jeg synes du er for avhengig av kildene her. Jeg ser lite til dine vurderinger og tanker.

Dette var en tverrfaglig oppgave. Fikk 6 i norsk og 5 i historie.
Språket er godt! Bra ordforråd."

Elevens kommentar

Burde hatt med flere refleksjoner og egne meninger.

Utdrag

Det hele startet når keiser Augustus (keiser fra 27 f.v.t til 14 e.v.t) ble enehersker. Senatet fikk bestemme mindre, og alt fokuset ble rundt keiseren. Han ville ha all makten selv, og generalene ble da veldig misfornøyde. Romerriket fortsatte å bruke eneherskere i flere hundre år. Diokletian (keiser fra 284 til 305) prøvde å dele opp makten, men dette brøt raskt sammen. Da ble det en borgerkrig, og den ble vunnet av Konstantin den Store. Han fikk da makten, og regjerte alene en tid, helt til han døde i 337. Etter hans død delte de tre sønnene hans makten mellom seg... Kjøp tilgang for å lese mer

Vestromerrikets fall - økonomiske årsaker

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.