Vergemålsloven og familierett | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Rettslære 1
  • 5
  • 4
  • 1681
  • PDF

Vergemålsloven og familierett | Sammendrag

Oppgaven er en besvarelse på en prøve i rettslære. Oppgaven tar utgangspunkt i vergemålsloven, definerer diverse termer innen rettslære og besvarer også spørsmål om familierett.

Innhold

Oppgave 1
- Parter
- Rettsspørsmål
- Lov og eventuelt relevante regler
- Diskusjon/drøfting
- Konklusjon
Oppgave 2
- Rettskilder
- Lovtekster
- Lovforarbeider
- Rettspraksis
- Reelle hensyn
Rettskollisjon
- Trinnhøydeprinsippet
- Spesialregelprinsippet
- Tidsakseprinsippet
Tolkning
- Innskrenkende tolkning
- Utvidende tolkning
Barnefordeling
Ekteskapsloven

Utdrag

Pakken kostet i alt 8000 kr. 5000 kr ble finansiert av penger Per Arne hadde tjent gjennom en sommerjobb. §9 i vergemålsloven gir i utgangspunkt mindreårige ingen rett til å råde fritt over egne midler selv. Per Arne er 14 år og dermed mindreårig jf. §2a og §8. Unntaket i §12(1) om at mindreårige som er fylt 15 år som har tjent penger ved eget arbeid eller virksomhet fritt kan råde over disse pengene selv, kan ikke gjøres gjeldende i dette tilfellet ettersom Per Arne er 14 år. Per Arne hadde altså ingen rett til å råde fritt over eller bruke disse pengene med mindre foreldrene samtykket til det, noe de i dette tilfellet ikke hadde gjort... Kjøp tilgang for å lese mer

Vergemålsloven og familierett | Sammendrag

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 05.01.2017
    Var til veldig god hjelp før tentamen